دبی

پس از صرف 1:45 دقیقه در آسمان آبی آبی، به سمت خلیج همیشگیه فارس، به دبی، شهر گرما، ساحل و ماسه زار میرسید. شهری که بسیار جوان است، شهری که

WhatsApp chat